zaterdag 20 oktober 2007

Buigen uit vrije wil

Nissink, Ed (2004), Buigen uit vrije wil: Conflict hantering met mentale aikido. Deventer: Ankh-Hermes bv.

Geen opmerkingen: