zaterdag 20 oktober 2007

Leven in het heden

Aurelius, Marcus (2001), Leven in het heden: Overpeinzingen van een Romeinse Keizer. Den Haag: BZZTôH bv. ; Amsterdam: Muntinga Pockets.

Geen opmerkingen: