donderdag 11 oktober 2007

IOU

Hertz, Noreena (2007 2de druk), IOU I owe you: Het gevaar van de internationale schuldenlast. Amsterdam: Pandora.

Geen opmerkingen: